'Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri'

Microsoft ve EY'nin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.

22 Haziran 2019

'Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri'

Microsoft ve EY'nin (Ernst & Young), Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede (Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Güney Afrika) faaliyet gösteren 100’den fazla şirket yöneticileriyle yapılan görüşmelerle hazırlanan "Artificial Intelligence in Middle East and Africa" raporunun Türkiye sonuçları, İstanbul’da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Microsoft ve EY iş birliğiyle Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımını değerlendirmek üzere hazırlanan rapora göre, stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında, bölgesinde lider olan Türkiye, bölgede yapay zekaya en çok yatırım yapan ülke oldu.

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80’inin yapay zeka stratejilerini doğrudan üst düzey yönetimde ele aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 25'i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında görürken, yüzde 60'ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor. Bölge genelindeki yüzde 28 oranına kıyasla Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanıyor.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 15'i ise yapay zeka olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş olarak değerlendiriyor. Bu oranlar, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ankete katılan diğer ülkelerden daha yüksek. Türkiye'deki şirketler, yapay zeka gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyileştirme perspektifinden yönetiyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bu anlayışı benimseyen şirketlerin oranı yüzde 43 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 55 seviyesinde bulunuyor.

Şirketler, en çok makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor

Rapora göre, Türkiye’de yapay zeka, en çok tahminleme, otomasyon, içgörü oluşturma, hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve önlem alma yeteneklerine sahip olmak için kullanılıyor. 

Şirketler, kullanım yoğunluğuna göre, en çok makine öğreniminden faydalanıyor. Makine öğreniminden faydalanma oranı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yüzde 61 iken, Türkiye’de yüzde 85 civarında bulunuyor.

Operasyonlarına yapay zekayı entegre eden Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’i etkili faydalar bekliyor. Yapay zeka sunduğu faydaların başında; operasyonların optimizasyonu, ürün ve hizmetlerin dijital dönüşümü, çalışanların güçlenmesi ve müşterilere daha yakın olmak geliyor.

Raporda, şirketlerin yapay zeka olgunlukları 8 yetenek çerçevesinde ele alındı. Bu yetenekler, ileri analitik, veri yönetimi, yapay zeka liderliği, açık kültür, yeni teknolojiler, çevik geliştirme, üçüncü taraflarla iş birliği ve duygusal zeka olarak sıralanıyor. Bu yetenekler konusunda Türkiye, araştırmaya katılan şirketler tarafından yapay zekada en önemli iki yetenek olarak kabul edilen ileri analitikte 5 üzerinden 3,4 ve veri yönetiminde 5 üzerinden 3,6 ile en yüksek puanlara sahip ülke oldu.

"Yapay zeka teknolojilerinin merkezinde insan olmalı"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, raporun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yapay zekanın bireylere, şirketlere ve kurumlara önemli rekabet avantajları kazandırdığını söyledi.

Yapay zekanın henüz gelişim safhasında olsa da pazara sunulmuş olan ve henüz pilot olarak uygulanan yapay zeka çözümlerini kullanan şirketlerin sayısının giderek arttığına işaret eden Kansu, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanıyor. Yapay zekanın şirket üzerindeki etkileri konusunda iyimseriz. Bunun yanında, bazı şirketler yapay zeka yolculuklarında daha ileride olsa da ülke olarak yapay zekada daha ileri olgunluk seviyelerine ulaşmak için daha iyi veri yönetimine ve şirket içi becerilerin gelişmesine ihtiyaç var. Microsoft olarak yapay zeka stratejilerinin insanı merkeze alarak tasarlanması gerektiğine inanıyoruz.

Şirketler ‘önce insan, sonra teknoloji’ anlayışını benimsediğinde, bireylerin yetenekleri daha fazla gelişiyor ve yaratıcılıkları artıyor. Yapay zeka çözümlerimiz sayesinde ürün ve hizmetler dönüşürken, çalışanlar da stratejik işlerine daha fazla zaman ayırabiliyor. Biz de böylece Türkiye’deki şirketlerin daha fazlasını başarmasına ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunuyoruz."

"Şirketler yapısını yapay zekaya göre şekillendiriyor"

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Dijital Lideri Onur Doğan da yapay zekanın, şirketler tarafından dijital dönüşüm gündemlerinin üst sıralarına alınmasıyla birlikte son yıllarda küresel dijitalleşme yolcuğunun ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Raporda, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yapay zeka yaklaşımını, karşılaştıkları zorlukları ve yapay zekanın şirketlerin işleyişini gelecekte nasıl değiştireceğine dair öngörüleri ele aldıklarını bildiren Doğan, "Yaptığımız görüşmelerde birçok şirketin, yapısını yapay zekaya göre pozisyonlandırdığını gözlemledik. Kimi şirket, yapay zekayı çözümlerin parçası ve teknolojik bir unsur olarak görürken, kimi ise yeni hizmetler sunmak, operasyonlarını verimli hale getirmek ve müşterileri ile daha etkili iletişim kurmak için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Haberler