STM’den Enerji ve Suda Yerli Teknolojiye Yatırım

STM ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle Endüstriyel Kontrol Sistemleri Tabanlı Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi kurulacak.

28 Ekim 2019

STM’den Enerji ve Suda Yerli Teknolojiye Yatırım

Enerji ve su gibi kritik altyapıların kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi ve bunların güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sanayi-üniversite iş birliği modeliyle önemli bir yatırım hayata geçirilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde, Sakarya Üniversitesiyle iş birliğiyle, 12 aylık sürede Endüstriyel Kontrol Sistemleri Tabanlı Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi kurulacak.

Merkezin kuruluşuna ilişkin imzalar 31 Ekim'de STM Genel Müdürü Murat İkinci ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan tarafından atılacak.

Endüstri 3.0 ile esnek yapıya sahip olan, Endüstri 4.0 ile akıllı hale gelen endüstriyel kontrol sistemleri hem ülkelerin iç işlerinin yönetiminde hem de uluslararası düzeyde ilişkilerin yürütülmesinde büyük önem taşıyor.

Bu sistemlerin kullanıldığı alanlar etki düzeylerinin büyüklüğü, zarar görmeleri durumunda etkiledikleri noktaların sayıca ve önem olarak fazlalığı gibi sebeplerden kritik altyapılar olarak adlandırılıyor.

Siber güvenlik olgusu kendi başına büyük önem taşırken kritik altyapılar söz konusu olduğunda bu önem seviyesi çok daha da üst seviyelere çıkıyor. Temmuz ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kritik altyapıların önemine ve güvenliğine yapılan vurgular da bu durumu destekliyor.

Yakın geçmişte yaşanan siber olaylar çerçevesinde küçük bir kontrol sisteminin ele geçirilmesi ile başlayan gelişmelerin tüm ülkeyi karanlığa gömdüğü örnekler yaşandı. Gürcistan, Estonya, Ukrayna, İran ve ABD bu ve benzeri olayların yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.

Dünyada örneği az

Jeopolitik konumu ve uluslararası düzeyde rekabetçi yapısı sebebiyle dış tehditlere her zaman açık olan, risk planlamasını iyi yapması gereken Türkiye'nin, ihtiyaç halinde kendi kendisini idame ettirecek yeteneklere sahip olması gerekiyor.

Bu kapsamda hem yerli ve milli oluşumların desteklenmesi için bir zeminin oluşturulması hem test amaçlı gerçekleştirilecek yatırımların mümkün olan en alt seviyeye düşürülmesi ile ülke ekonomisine katkıda bulunulması hem de akademik çalışmaların desteklenmesi amacı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Ulusal Test Yatağı Merkezi'nin kurulmasına yönelik proje başlatıldı.

Siber güvenlik ortamında oldukça önem taşıyan kritik altyapılar kapsamında planlanan proje ile hem kontrol sistemlerinin yerlileşmesi hem de bu sistemlerin güvenliğinin milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor.

Test Yatağı Merkezi’nde, başlangıç aşamasında enerji ve su yönetim sistemlerinin modellenmesi planlanıyor. Akademik çalışmaların gerçek ortamda modellenmesi ile ülkenin sahip olduğu bilgi dağarcığının genişlemesi ve 2023 hedeflerine paralel şekilde yerli ve milli üretimler konusundaki girişimlerin artması amaçlanıyor.

Bünyesinde yapılacak çalışmaların ülkedeki refah seviyesini ve Türkiye'nin uluslararası düzeydeki rekabetçiliğini artırmasına olumlu katkılarda bulunması öngörülen merkezin dünyada sınırlı sayıda örneği bulunuyor.

Diğer Haberler