Savunmanın hedefinde 'yüksek faiz' var

TOBB Savunma Sanayi Meclisinde, faiz oranlarının yükselmesiyle işletme sermayesi sıkıntısı çeken oyuncuların kullandıkları kredi, ürün ve hizmet maliyetinin arttığı belirtildi.

07 Şubat 2019

Savunma Sanayi

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmalar, yüksek faizler nedeniyle artan maliyetlere dikkati çekerek, bu konuda çeşitli önlemler alınmasını talep etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda sektördeki güncel gelişmeler değerlendirildi, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Gündeme getirilen konulardan biri yaklaşan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) oldu. Türk savunma sanayisindeki yetenek ve ürünlerin sergilendiği en önemli organizasyon olan IDEF'e yönelik katılım ücreti sanayiciler tarafından eleştirildi.

Metrekare fiyatlarının yüksek olmasının katılımcı firmaları finansal olarak zorladığı belirtilirken, 2019 yılı metrekare fiyatının 2017'ye göre yaklaşık bin lira arttığına işaret edildi. Bundan sonraki IDEF'lerde özellikle KOBİ'lerin katılımında kamu desteklerinden faydalandırılması, metrekare fiyatlarının indirilmesi önerildi.

Banka kredi faiz oranlarının yüksekliği bir diğer önemli gündem maddesi oldu. Kamu bankalarının yüzde 24, özel bankaların yüzde 30 ve üzerinde faizle kredi kullandırdığına değinilirken, faiz oranlarının yükselmesiyle işletme sermayesi sıkıntısı çeken oyuncuların kullandıkları kredi, ürün ve hizmet maliyetinin arttığı belirtildi.

Sabit fiyatlı sözleşmelerde zarar edecek bir durumla karşı karşıya kalındığı ifade edilirken, yürürlükteki sözleşmelerde yer alan ödeme planlarının, kredi ihtiyacına gerek kalmayacak şekilde, avans ve aşamalı ödemeyle dengelenecek biçimde düzenlenmesi talep edildi.

Dünya uzay sektörünün büyüklüğünün 400 milyar dolar olarak tahmin edildiği vurgulanırken, savunma ve havacılık alanındaki yetkinliklerin, uzay teknolojileri alanında Türk sanayisinin öne çıkması için fırsatlar sunduğu kaydedildi.

Yurt içinde üretilen hava aracı parçaları ve bileşenlerinin uygunluğunu onaylayacak bir otorite ihtiyacı ortaya konulurken, bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yapılacak bir çalışmayla uluslararası standartlarda tüm dünyaya satış yapılabilecek bir yapının oluşturulabileceği bildirildi.

Yerli takım tezgahı ve ham madde ihtiyacı

Meclis toplantısında, savunma ve havacılık sanayisindeki takım tezgahı ihtiyacına da işaret edildi. Üretimde kullanılan takım tezgahlarının teknolojisinin savunma ve havacılık ürünlerinin niteliği üzerinde belirleyici olduğuna işaret edilerek, Türkiye'de ağırlıkla ithal takım tezgahlarına bağımlılık bulunduğu belirtildi. Savunma ve havacılık sanayisindeki rekabet gücünün artırılması için yerli takım tezgah üretiminin ve kullanımının desteklenmesi talep edildi.

Savunma sanayisi firmaları, artan ham madde yerelleştirme ihtiyacını da gündeme getirdi. Katma değeri yüksek yatırımların yapılmasıyla ithal edilen ürünlerin bir kısmının Türkiye'de üretilmesinin mümkün olacağına işaret edilerek, bunun da ülke ekonomisini ve dış ticaret dengesini pozitif etkileyeceği vurgulandı.

Bu konuda önemli adımlar atıldığı anımsatılırken, ağırlıklı olarak havacılıkta kullanılan 2000, 5000 ve 7000 serisi alüminyum üretebilme yeteneğinin kazanılması, titanyum, magnezyum, nadir toprak elementleri gibi yüksek teknolojinin ihtiyaç duyduğu konularda özel geliştirme projeleri yapılması, ham madde tedariki stratejik stok seviyesi tutularak güvence altına alınması önerilerinde bulunuldu.

Diğer Haberler