"NATO Elastikiyet Karar Destek Projesi" STM ThinkTech tarafından yürütülüyor

Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO’nun büyük çaplı ve karmaşık problemlere ilişkin karar verme süreçlerine destek olmak maksadıyla “Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli”ni geliştirdi.

05 Şubat 2020

NATO Elastikiyet Karar Destek Projesi” STM ThinkTech tarafından yürütülüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarındaönemli projeler gerçekleştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. yenilikçi ve özgün çözümler üretmeye devam ediyor. STM’nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından NATO için özgün olarak geliştirilenElastikiyet Karar Destek Modeli büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

NATO’nun elastikiyet (resilience) konusundaki karar alma süreçlerine destek oluyoruz 

STM ThinkTech’in “Sistem Dinamikleri” yaklaşımıyla geliştirdiği Elastikiyet Karar Destek Modeli; 29 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren proje kapsamında başarı ile tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’na teslim edildi. Beş ay sürecek ve mevcut modelin bir üst versiyona yükseltileceği projenin ikinci fazı, yeni bir sözleşme ile başlatılmıştır.  

Karar Destek Modeli; büyük göç hareketleri, çatışma ortamının oluşması, büyük çaplı elektrik kesintileri ve doğal afetler gibi NATO tarafından belirlenen şok türlerinin gerçekleşmesi halinde; hangi alanların ve altyapıların ne seviyede etkileneceğine ilişkin bir analiz sunuyor. Böyle bir durumun sosyal ve politik alanlar dahil olmak üzere tüm stratejik etkileri, sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimlerini göstererek karar vericilere kaynak ve yatırımların nasıl yönlendirileceğine dair önemli bir destek sağlıyor. Yaşanan durum karşısında nasıl bir iyileşme sürecinin takip edilmesi gerektiği konusunu da işleyen model, yetkili makamların uygulayacakları eylemler ve önlemler adına karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor. 

STM ulusal güvenliğe katkı sunuyor

STM ThinkTech’in savunma ve güvenlik alanlarında sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalıştığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci; “STM’nin otuz yıla yaklaşan bilgi birikimi ve kabiliyetlerini hem düşünsel hem de teknolojik çıktılara ve öngörülere dönüştüren ThinkTech, yalnızca ülkemizdeki yerli ekosisteme farkındalık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel bir misyon üstlenerek kritik organizasyonlara somut çıktılar sağlayan özgün modeller de üretiyor. NATO’nun karar süreçlerine destek sağlama bağlamında özel olarak geliştirdiğimiz Elastikiyet Modeli, bu anlamda önemli bir katkı olarak öne çıkıyor. Ulusal güvenliği tehdit eden durumlar için geliştirdiğimiz çözümleri hem ulusalda hem de uluslararası alanda çeşitlendirmeye ve NATO gibi prestijli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Kurumların üstlendiği görevler ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı senaryolara uyarlanabilecek bir sistem sunan Elastikiyet Karar Destek Modeli, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda güvenliğin sürdürülebilirliği adına özgün bir çözüm teşkil ediyor.

Diğer Haberler